Valdytojo naujienlaiškis (rugpjūtis)

2017-08-31 « Atgal
Mieli sesės ir broliai, 
Šiuos Rotary metus pradėjome liūdna žinia – liepos 13-ąją dieną staiga mirė Išrinktasis Rotary International Prezidentas Sam F. Owori.
Tai dar vienas priminimas mums visiems, kad mirtis nesirenka. Neužmirškime daryti gerus darbus šiandien, nes rytoj gali tekti pačiam prašyti paramos arba tik pasvarstyti, ko nepadarei. Tai labai sena ir gali atrodyti banali mintis, bet Sam F. Owori ištikusi lemtis mums dar kartą apie tai primena.
Mūsų Apygarda išreiškė užuojautą Sam F. Owori šeimai, artimiesiems, Rotary International bendruomenei.  Artimiausiu metu Rotary International ketina Sam F. Owori atminimui įsteigti jo vardo fondą, prie kurio veiklos neabejotinai prisidės ir mūsų Apygarda.
 
Visą naujienlaiškį skaitykite šioje nuorodoje.

Komentarai

Norėdami tęsti, pastumkite slanktuką į dešinę