Vyksta Rotary International Konvencija Hamburge

2019-06-04 « Atgal
Daugiau kaip 24000 Rotary narių iš 170 šalių dalyvauja Rotary International 110-oje konvencijoje, kuri šiemet vyksta Vokietijoje. Birželio 1-5 dienomis Hamburgo parodų ir konferencijų centre susirinkę rotariečiai keičiasi idėjomis, vykdo tinklaveiką, susitinka senus draugus ir pažįstamus.  
 
Šiemetinės konvencijos temos: polio likvidavimas, tarša, pabėgėlių migracija, ligų prevencija ir raštingumas. Savo sričių specialistai ir lyderiai plenarinėse sesijose dalinasi patirtimi apie bendrystę, įvairovę, tarnystę, integralumą ir bendradarbiavimą.
 
Draugystės namų (house of friendship) teritorijoje Rotary klubai, Apygardos, Rotary veiklos grupės, Rotary bendrystės grupės pristato savo vykdomus projektus, ilgalaikes programas, vykdo parterių paieškas. Psichikos ligų iniciatyvų Rotary veiklos grupės stende #4546 pristatomas mūsų apygardos vykdomas globalios dotacijos projektas „Savižudybių prevencijos modelis ir jo taikymas Lietuvos savivaldybėse“. Apie projekto veiklas visose 13 savivaldybių per pirmus 9 vykdymo mėnesius bei veiklų vertinimus projekto koordinatorius Vygintas Grinis taip pat pasidalino per metinį Psichikos ligų iniciatyvų Rotary veiklos grupės susirinkimą.
 
Plenarinių sesijų pertraukų metu vyksta daug lygiagrečių sesijų pagal atskiras tematikas: lyderystė, jauni Rotary lyderiai, tarnystė ir projektai, narystė, Rotary reklamavimas. Apygardos atstovas Teisėkūros taryboje Vygintas Grinis dalyvavo sesijoje „Kas vyko Rotary teisėkūros taryboje 2019“. Joje pristatyti pagrindiniai Rotary konstitucijos, įstatų, Rotary klubo įstatų pakeitimai, kurie įsigalios nuo liepos 1 d. Jis taip pat domėjosi Rotaract klubų ir jų narių statusu po priimtų pakeitimų, apie balsuojančius ir nebalsuojančius Teisėkūros tarybos narius, apie Apygardų atstovų rinkimo procedūras pasaulyje.
 

Komentarai

Norėdami tęsti, pastumkite slanktuką į dešinę