Apie Rotaract

Rotaract - tai:
  • tarptautinė nepolitinė jaunimo organizacija;
  • 18-30 metų amžiaus aktyvūs žmonės;
  • lyderystės skatinimas ir profesionalumo ugdymas;
  • aukšti etiniai standartai versle;
  • galimybė drauge ieškoti įvairių problemų sprendimų;
  • tobulėjimas kasdien, kartu su bendraminčiais.
 
Rotaract – tarptautinė nepolitinė jaunimo organizacija, kuri vienija aktyvius 18-30 metų amžiaus žmones. Rotaract klubų veikla skatina lyderystę ir profesionalumo ugdymą, atsakingą pilietiškumą, aukštus etinius standartus versle. Jaunimas klube asmenine ir grupine veikla tarnauja visuomenei, skatina tarptautinį sąmoningumą ir geranoriškumą visų žmonių atžvilgiu. Vykdydami visuomenei arba jos grupei skirtus projektus, klubo nariai mokosi įžvelgti iškilusias problemas, surasti galimybes joms išspręsti. Vykdydami šią veiklą klubo nariai įgyja ir tobulina lyderystės ir profesinius įgūdžius.