Narystė

Į klubą priimami asmenys įgiję aukštąjį, profesinį ar bet kurį kitą išsilavinimą. Rotaract nariais gali tapti jaunimas iki 30-ies metų, pasiryžęs skirti keletą valandų per savaitę visuomeninei veiklai. Naujai į klubą atėjęs žmogus kandidato teisėmis klube gali lankytis bandomuoju laikotarpiu – kiekvienam mieste sirtingai.
Bandomuoju laikotarpiu, svečias privalo dalyvauti klubo susirinkimuose, inicijuoti  pranešimus susirinkimuose, aktyviai dalyvauti klubo renginių organizavime bei inicijavime. Dėl naujo nario priemimo balsuoja visi tikrieji klubo nariai.