Rotaract struktūra

Rotaract klubai priklauso tarptautinei Rotary organizacijai. Jų nariai gali būti 18 – 30 m. jaunimas. Lietuvoje šiuo metu yra 11 įnauguruotų  Rotaract klubų.
 
Kiekvienas klubas yra nepriklausomas ir veikia pagal savo įstatus, bet laikosi ir Tarptautinės Rotary konstitucijos. Klubai veikia laikydamiesi tipinių Rotary klubo įstatų, priimtų 1922 m. Kiekvienas klubas turi savo pavadinimą, turi būti nustatytos jo teritorijos ribos, nuolatinių susitikimų, narystės, lankomumo, stojamojo ir nario mokesčio mokėjimo taisyklės. Klubui vadovauja jo valdyba: prezidentas ir kiti pareigūnai. Kaip ir visų tarptautinių bei apygardos pareigūnų, jų įgaliojimai baigiasi kiekvienų metų liepos 1 d.
 
Lietuvos Rotaract klubai turi savo tarybą, kuriai vadovauja pirmininkas, renkamas kiekvienais metais.